Skip to main content

Neuropsykologiset tutkimukset (lapset, nuoret, aikuiset)

Neuropsykologinen kuntoutus (lapset, nuoret, aikuiset), www.kela.fi/kuntoutus
Kuntoutuspaikkatilanne 3/2024: Vuoden 2024 kuntoutuspaikat ovat täynnä.

Koulutus- ja työnohjaajapalvelut: Olen kouluttanut mm. seuraavista aihealueista: oppimisvaikeudet, lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen, aivovamma ja arjessa jaksaminen, dementoituneen henkisen toimintakyvyn muutokset hoitohenkilöstön haasteena, muistisairauden vaikutukset perhe-elämään.

Tarjoan neuropsykologista työohjausta opetus- ja kasvatusalan – sekä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille. Työnohjausta on mahdollista toteuttaa sekä yksilö-, pari- että ryhmämuotoisena.

Psykologin palvelut: Työskentelen psykologina Oma väylä -kuntoutuksessa, joka on suunnattu 16-29 -vuotiaille nuorille aikuisille, joilla on autismikirjon tai tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö (ADHD, ADD). Yhteistyökumppaneitani ovat Hoitaen Oy/Sove (Lahti) ja Hyvinvointipalvelu Askel Oy (Helsinki). Lisätietoja Oma väylä -kuntoutuksesta löytyy sivulta www.sove.fi, jossa on myös videoesittelyni.

Palvelut ovat saatavilla sekä suomen että englannin kielellä.

Opinnäytetyöt ja julkaisut

Marttila, L. (2019). Lapselle yksilöllisesti räätälöidyn Oma Ekapelin käyttö osana lukivaikeuden kuntoutusta -yksittäistapaustutkimus. Lisensiaatintutkimus. Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus. Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos.

Marttila L., Tuomainen M., & Peurala S.H. (2015). Vaikean aivovamman saaneen asiakkaan interaktiivinen neuropsykologinen etäohjaus. Kuntoutus 38, 5–17.

Rasimus, L. (2003) Tietokoneavusteisen audiovisuaalisen harjoittelun (Audilex) vaikuttavuus äänteen keston havaitsemiseen ja kielellisen aineksen segmentointikykyyn 8-vuotiailla lukemisvaikeuksisilla lapsilla. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos.

Kongressiabstakti

Marttila, L., Tuomainen, M., & Peurala S.H. (2015) Interactive neuropsychological telerehabilitation of a client with severe TBI. Congress of the European Forum for Research in Rehabilitation (EFFR). Helsinki.