Skip to main content

Liisa Marttila

Neuropsykologian erikoispsykologi (VET), PsL, TOHJ

Tarjoan neuropsykologisia kuntoutus- ja tutkimuspalveluita Päijät-Hämeessä sekä neuropsykologista etäkuntoutusta Etelä-Karjalan hyvinvointialueella (lapset, nuoret) ja Kymeenlaakson hyvinvointialueella (lapset, nuoret, aikuiset). Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja Lahden alueella, minkä lisäksi teen Kelan harkinnanvaraista neuropsykologista kuntoutusta. Yritykseni kautta on mahdollista saada konsultaatio-, työnohjaus- ja koulutuspalveluita, jotka suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Olen valmistunut psykologiksi vuonna 2003. Kelan erityistasoa (ET) vastaavan neuropsykologian alan kuntouttajapätevyyden olen saanut vuonna 2007. Neuropsykologian erikoispsykologiksi ja psykologian lisensiaatiksi olen valmistunut vuonna 2019, ja minulla on Kelan vaativan erityistason (VET) pätevyys. Olen saanut kliinisen neuropsykologian kouluttaja/työnohjaaja -pätevyyden 11/2021. Olen työskennellyt aiemmin mm. erikoissairaanhoidon puolella aikuisneurologian poliklinikalla ja osastolla, kuntoutuspsykologina ammatillisen kuntoutuksen alueella, koulupsykologina sekä yksityissektorilla lasten, nuorten ja aikuisten neuropsykologisen kuntoutuksen parissa. Päätoimisena ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2016 lähtien.

Työni perustuu luottamuksellisen ja asiakasta kunnioittavan vuorovaikutussuhteen rakentamiselle. Neuropsykologian alalla minua kiinnostaa erityisesti lukivaikeus, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet, aivovammat ja aivoverenkiertohäiriöt, sekä niiden kuntoutus. Minulla on erityisosaamista afasiapotilaiden neuropsykologisesta tutkimuksesta ja kuntoutuksesta.

Toimintaperiaatteet ja arvot

Laadukkaat ja ammattitaidolla tuotetut tutkimus- ja kuntoutuspalvelut.

Selkeästi määritellyt kuntoutuksen tavoitteet ja tavoiteorientoitunut työskentelytapa.

Kuntoutuksessa käytettävät menetelmät perustuvat tieteellisesti tutkittuun tietoon.

Kuntoutuksen toteuttaminen yhteistyössä asiakkaan lähiympäristön (koti, koulu) kanssa, lähiympäristön ohjaus ja kognitiivisten harjoitteiden riittävät toistot (kotiharjoitteet) kuntoutuksen siirtovaikutuksen lisäämiseksi asiakkaan arkeen.

Asiakkaan vahvuuksien huomioiminen kuntoutusprosessissa.